Tekstvak: Kwaliteit
U weet het als geen ander: kwaliteit in het managen van processen en projecten gaat nog steeds niet zomaar voor de wind. Het is voor u niet moeilijk om een meter boeken in uw boekenkast daarover neer te zetten. U kunt uw medewerkers naar talloze cursussen sturen. En toch…….
Het komt op de praktijk aan. U beseft dat ervaring en doorzicht de elementen zijn die de juiste kwaliteit onder handbereik brengen. En die elementen hebben wij in ruime mate aan boord. Bovendien zijn we goed in staat om het al varende over te brengen.
Onze aanpak
De filosofie van waaruit we adviezen op het gebied van management en projecten geven is samen te vatten met:
Doen wat je belooft en niet beloven wat je niet kunt doen!
Communicatie en realistische plannen zijn onontbeerlijke lijnen in de strijd tegen alle elementen die een proces of een project op de rotsen dreigen te laten lopen.
Onze adviseurs hebben meerjarig ervaring op leidinggevende posities. Daarnaast hebben zij ervaring opgedaan in bestuursfuncties bij de overheid en in profit en non-profit organisaties. 

Specialiteit
Wij hebben ruime ervaring met het opzetten van lokale energiebedrijven en zijn gespecialiseerd in het verkrijgen van een leveringsvergunning. Het proces met de Energiekamer van de NMa kent geen geheimen meer.

Onze manier van zakendoen.
De afspraken die wij met u maken zijn primair gericht op mogelijkheden om duur en kosten van de opdracht voorspelbaar te maken. Telkens zal gezocht worden naar concreet te bereiken doelen en tussendoelen, waaraan een evaluatie en een vast prijskaartje gekoppeld zijn.